Drift City Turkiye
Foruma Hoşgeldiniz ...

Drift City Türkiye


Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Warrock Injector Yapımı

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Warrock Injector Yapımı Bir Ptsi Kas. 15, 2010 9:54 pm

Admin

avatar
Admin
Visual Basic 2008

Programını indiriyoruz...

-----------------------ANLATIM-----------------
Programı İndirdik Kurduk Ardından Açıyoruz Üst Menüden "File" Şeçiyoruz. "New Project" Diyoruz. Ve Name Yazan Yere "INEJOR" Diyoruz.

Karşımıza Boş Bir Forum Geliyor Hemen Formun Yanında ToolBox Var Ona Tıklıyoruz.

1 Tane TexBox Seçip Formun Üstüne Sürüklüyoruz! ve Tekrar Aynı Yerden Bir Timer Ekliyoruz. Gene Aynı Yerden Bir Label Ekliyoruz.

Sonra Sağ Tıklayıp View Code Diyoruz Herşeyi Siliyoruz. Ve Aşağıdaki Kodları Kopyala Yapıştır Diyoruz!


Private TargetProcessHandle As Integer
Private pfnStartAddr As Integer
Private pszLibFileRemote As String
Private TargetBufferSize As Integer

Public Const PROCESS_VM_READ = &H10
Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
Public Const MEM_COMMIT = 4096
Public Const PAGE_READWRITE = 4
Public Const PROCESS_CREATE_THREAD = (&H2)
Public Const PROCESS_VM_OPERATION = (&H8)
Public Const PROCESS_VM_WRITE = (&H20)

Public Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpBaseAddress As Integer, _
ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Integer, _
ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer

Public Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" ( _
ByVal lpLibFileName As String) As Integer

Public Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpAddress As Integer, _
ByVal dwSize As Integer, _
ByVal flAllocationType As Integer, _
ByVal flProtect As Integer) As Integer

Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpBaseAddress As Integer, _
ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Integer, _
ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer

Public Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" ( _
ByVal hModule As Integer, ByVal lpProcName As String) As Integer

Private Declare Function GetModuleHandle Lib "Kernel32" Alias "GetModuleHandleA" ( _
ByVal lpModuleName As String) As Integer

Public Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpThreadAttributes As Integer, _
ByVal dwStackSize As Integer, _
ByVal lpStartAddress As Integer, _
ByVal lpParameter As Integer, _
ByVal dwCreationFlags As Integer, _
ByRef lpThreadId As Integer) As Integer

Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
ByVal dwDesiredAccess As Integer, _
ByVal bInheritHandle As Integer, _
ByVal dwProcessId As Integer) As Integer

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Integer

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandleA" ( _
ByVal hObject As Integer) As Integer


Dim ExeName As String = IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Application.ExecutablePath)

Private Sub Inject()
On Error GoTo 1
Timer1.Stop()

Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName("WarRock")
TargetProcessHandle = OpenProcess(PROCESS_CREATE_THREAD Or PROCESS_VM_OPERATION Or PROCESS_VM_WRITE, False, TargetProcess(0).Id)
pszLibFileRemote = Application.StartupPath & "" + ExeName + ".dll"
pfnStartAddr = GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "LoadLibraryA")
TargetBufferSize = 1 + Len(pszLibFileRemote)
Dim Rtn As Integer
Dim LoadLibParamAdr As Integer
LoadLibParamAdr = VirtualAllocEx(TargetProcessHandle, 0, TargetBufferSize, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
Rtn = WriteProcessMemory(TargetProcessHandle, LoadLibParamAdr, pszLibFileRemote, TargetBufferSize, 0)
CreateRemoteThread(TargetProcessHandle, 0, 0, pfnStartAddr, LoadLibParamAdr, 0, 0)
CloseHandle(TargetProcessHandle)


1: Me.Close()
End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
If IO.File.Exists(Application.StartupPath & "" + ExeName + ".dll") Then
Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName("HSUpdate")


If TargetProcess.Length = 0 Then

Me.TextBox1.Text = ("Cosmasa123 Warrock'u Açınız")
Else
Timer1.Stop()

Call Inject()
End If
Else

Me.TextBox1.Text = ("" + ExeName + ".dll Cosmasa123 Dosyayı Bulamadı")
End If
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer1.Interval = 50
Timer1.Start()
End Sub

http://driftcityturkiye.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz